ماکائو

رویداد


1) The Member of International Scientific Committee for the 2015 International Conference on E-Education, E-Business and E-Management (EEBM2015), July 26-27, 2015, Macau.

2) The Member of International Scientific Committee for the 2015 2nd International Conference on Automation, Mechanical and Electrical Engineering (AMEE2015), July 26-27, 2015, Macau.

 

       

 

آسیا همایش

 لوگوی آسیا همایش
برگزاری و مشارکت در کلیه رویدادهای داخلی و بین المللی

سهامداران آسیا همایش

آسیا همایش
همایش کالا
شرکت سراسازان بصیر

ارتباط با آسیا همایش