ایران

37 همایش


1) متولی، برگزارکننده و مجری "اولین همایش ملی راه آهن سریع السیر در ایران"، 10 اردیبهشت 1393، تهران، سالن همایش های حمل و نقل و ترافیک شهرداری.
2) مشاور و مجری و جذب، مدیریت و نظارت بر حامیان معنوی (علمی) و مالی "همایش جایگاه مهندسی ترافیک در ساخت و ساز شهری"، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، تهران، مرکز بین المللی همایش های رازی، 21 آبان 1393.

3) متولی، برگزارکننده و مجری "اولین نشست تخصصی اعتلاء نظام مهندسی"، تهران، 13 مهر 1394.

4) مشاور و مجری و جذب، مدیریت و نظارت بر حامیان معنوی (علمی) و مالی "دومین همایش سالانه مهندسی ترافیک در ساخت و ساز شهری"، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، تهران، آبان 1394.

5) نویسنده چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، 26 و 27 دی ماه 1388، تهران، سالن همایش های رازی.
6) نویسنده اولین همایش ملی فناوری های نوین در علوم مهندسی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، موسسه آموزش عالی خاوران، مشهد، 30 و 31 اردیبهشت 1389.
7) نویسنده اولین کنفرانس بین المللی سالانه انرژی پاک، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم طبیعی، کرمان، 4 و 5 اسفند 1389.

8) حامی اولین کنفرانس بین المللی حسابدارى، مديريت و نوآوری در کسب و کار، 29 شهریور 1394.

9) حامی اولین کنفرانس بین المللی هنر، معماری و کاربردها، 27 شهریور 1394.

10) تامین منابع انسانی برای کاندیدای دوره هفتم انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران (مهندس کامبیز رضوی)، مهر 1394. 

11) حامی دومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه، 10 بهمن 1394.

12) حامی اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم، 2 دی 1394.

13) حامی دومین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی، 28 و 29 بهمن ماه 1394.   

14) مجری "کارگاه آموزشی نکات کلیدی در خصوص تحلیل، طراحی و اجرای زیرسازی راه آهن سریع السیر"، تهران، سالن همایش های دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران، 30 اردیبهشت 1395.

15) مجری "اولین مسابقه عکس پل های ایران"، 1395-1394.

16) مجری "سمینار به کارگیری فناوری های نوین در مدیریت نگهداری پایدار پل ها - تست دینامیکی و پایش دائمی هوشمند -"، تهران، سالن همایش های دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران، 1395. 

17) مجری "کارگاه آموزشی اصول عملکرد و نحوه کنترل مبدل های ترکشن در حمل و نقل ریلی"، تهران، سالن همایش های دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران، 1395.

18) مجری "کارگاه آموزشی کاربرد شبکه های هوشمند در حمل و نقل ریلی"، تهران، سالن همایش های دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران، 1395.

19) حامی کنفرانس بين المللى کسب و کار: فرصت ها و چالش ها، 16 خرداد 1395.

20) حامی کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری زبان ها، گویش ها و زبان شناسی، 14 و 15 بهمن 1395.

21) مجری "کارگاه عملی پایش وضعیت ارتعاشات"، تهران، دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران، 1395.

22) مجری "سمینار آخرین تکنولوژی بهینه سازی مصرف انرژی با به کارگیری باطری های نیکل کادمیوم فایبری در صنایع ریلی"، تهران، دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران، 4 خرداد 1395.

23) حامی دومین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار، با مشارکت دانشگاه لوتران کالیفرنیا آمریکا، 13 شهریور 1395.  

24) حامی اولین همایش ملی معماری و شهرسازی، 11 آذر 1395.  

25) متولی، برگزارکننده و مجری "نخستین جشنواره تجلیل از مدیران و کارآفرینان برتر ایرانی"، 20 دی 1396، تهران، دانشگاه علم و صنعت ایران.   

26) حامی سومین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی، تهران، 15 و 16 دی ماه 1395  

27) حامی کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی در هزاره سوم، 14 دی 1395.

28) حامی دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم، 29 آذر 1395. 

29) حامی کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21، 8 اسفند 1395.

30) حامی دومین کنفرانس بين المللى مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی، 11 تیر 1396.

31) حامی کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21، 14 شهریور 1396.  

32) حامی اولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران، 25 شهریور 1396.  

33) حامی کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی قرن 21، 17 آبان 1396.

34) مدیر ستاد انتخاباتی و مجری تبلیغات کاندیدای پنجمین دوره انتخابات شورای شهر تهران (جناب آقای دکتر محمد محمدی نژاد)، 1396.

35) مجری تبلیغات جامعه دمش (جامعه دانشگاهیان و متخصصین شهر)، 1396.

36) مشاور و مجری و جذب، مدیریت و نظارت بر حامیان معنوی (علمی) و مالی "چهارمین همایش سالانه مهندسی ترافیک در ساخت و ساز شهری (با محوریت ایمنی محدوده کارگاهی)"، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، تهران، 24 آبان 1396.

37) تامین منابع انسانی (نیروهای نمایشگاهی) نمایشگاه مبلمان و دکوراسیون داخلی، مصلای امام خمینی(ره) تهران، 13-8 آبان 1396.

آسیا همایش

 لوگوی آسیا همایش
 
برگزاری همایش، کنفرانس، کنگره، سمپوزیوم، گردهمایی، جشنواره، سمینار، کارگاه آموزشی، نشست تخصصی، دوره تخصصی، نمایشگاه و مسابقه

آخرین رویدادهای داخلی

همایش جایگاه مهندسی ترافیک در ساخت و ساز شهری
کارگاه آموزشی زیرسازی راه آهن سریع السیر
سمینار مدیریت نگهداری پل ها
کارگاه آموزشی مبدل های ترکشن در حمل و نقل ریلی
کارگاه آموزشی شبکه های هوشمند در حمل و نقل ریلی
سمینار آخرین تکنولوژی بهینه سازی مصرف انرژی
نخستین جشنواره تجلیل از مدیران و کارآفرینان برتر ایرانی
کارگاه عملی پایش وضعیت ارتعاشات
اولین مسابقه عکس پل های ایران
اولین همایش ملی راه آهن سریع السیر در ایران

آدرس آسیا همایش