ایران

29 همایش


1) متولی، برگزارکننده و مجری "اولین همایش ملی راه آهن سریع السیر در ایران"، 10 اردیبهشت 1393، تهران، سالن همایش های حمل و نقل و ترافیک شهرداری.
2) مشاور و مجری و جذب، مدیریت و نظارت بر حامیان معنوی (علمی) و مالی "همایش جایگاه مهندسی ترافیک در ساخت و ساز شهری"، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، تهران، مرکز بین المللی همایش های رازی، 21 آبان 1393.

3) متولی، برگزارکننده و مجری "اولین نشست تخصصی اعتلاء نظام مهندسی"، تهران، 13 مهر 1394.

4) مشاور و مجری و جذب، مدیریت و نظارت بر حامیان معنوی (علمی) و مالی "دومین همایش سالانه مهندسی ترافیک در ساخت و ساز شهری"، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، تهران، آبان 1394.

5) نویسنده چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، 26 و 27 دی ماه 1388، تهران، سالن همایش های رازی.
6) نویسنده اولین همایش ملی فناوری های نوین در علوم مهندسی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، موسسه آموزش عالی خاوران، مشهد، 30 و 31 اردیبهشت 1389.
7) نویسنده اولین کنفرانس بین المللی سالانه انرژی پاک، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم طبیعی، کرمان، 4 و 5 اسفند 1389.

8) حامی اولین کنفرانس بین المللی حسابدارى، مديريت و نوآوری در کسب و کار، 29 شهریور 1394.

9) حامی اولین کنفرانس بین المللی هنر، معماری و کاربردها، 27 شهریور 1394.

10) حامی دومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه، 10 بهمن 1394.

11) حامی اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم، 2 دی 1394.

12) حامی دومین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی، 28 و 29 بهمن ماه 1394.   

13) مجری "کارگاه آموزشی نکات کلیدی در خصوص تحلیل، طراحی و اجرای زیرسازی راه آهن سریع السیر"، تهران، سالن همایش های دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران، 30 اردیبهشت 1395.

14) مجری "اولین مسابقه عکس پل های ایران"، 1395-1394.

15) مجری "به کارگیری فناوری های نوین در مدیریت نگهداری پایدار پل ها - تست دینامیکی و پایش دائمی هوشمند -"، تهران، سالن همایش های دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران، 1395. 

16) مجری "کارگاه آموزشی اصول عملکرد و نحوه کنترل مبدل های ترکشن در حمل و نقل ریلی"، تهران، سالن همایش های دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران، 1395.

17) مجری "کارگاه آموزشی کاربرد شبکه های هوشمند در حمل و نقل ریلی"، تهران، سالن همایش های دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران، 1395.

18) حامی کنفرانس بين المللى کسب و کار: فرصت ها و چالش ها، 16 خرداد 1395.

19) حامی کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری زبان ها، گویش ها و زبان شناسی، 14 و 15 بهمن 1395.

20) مجری "کارگاه عملی پایش وضعیت ارتعاشات"، تهران، دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران، 1395.

21) مجری "سمینار آخرین تکنولوژی بهینه سازی مصرف انرژی با به کارگیری باطری های نیکل کادمیوم فایبری در صنایع ریلی"، تهران، دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران، 4 خرداد 1395.

22) حامی دومین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار، با مشارکت دانشگاه لوتران کالیفرنیا آمریکا، 13 شهریور 1395.  

23) حامی اولین همایش ملی معماری و شهرسازی، 11 آذر 1395.  

24) متولی، برگزارکننده و مجری "نخستین جشنواره تجلیل از مدیران و کارآفرینان برتر ایرانی"، تهران، 1396.     

25) حامی سومین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی، تهران، 15 و 16 دی ماه 1395  

26) حامی کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی در هزاره سوم، 14 دی 1395.

27) حامی دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم، 29 آذر 1395. 

28) حامی کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21، 8 اسفند 1395.

29) حامی دومین کنفرانس بين المللى مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی، 18 اسفند 1395.

آسیا همایش

 لوگوی آسیا همایش
 
برگزاری همایش، کنفرانس، کنگره، سمپوزیوم، گردهمایی، جشنواره، سمینار، کارگاه آموزشی، نشست تخصصی، دوره تخصصی، نمایشگاه و مسابقه

آخرین رویدادهای داخلی

همایش جایگاه مهندسی ترافیک در ساخت و ساز شهری
کارگاه آموزشی زیرسازی راه آهن سریع السیر
سمینار مدیریت نگهداری پل ها
کارگاه آموزشی مبدل های ترکشن در حمل و نقل ریلی
کارگاه آموزشی شبکه های هوشمند در حمل و نقل ریلی
سمینار آخرین تکنولوژی بهینه سازی مصرف انرژی
نخستین جشنواره تجلیل از مدیران و کارآفرینان برتر ایرانی
کارگاه عملی پایش وضعیت ارتعاشات
اولین مسابقه عکس پل های ایران
اولین همایش ملی راه آهن سریع السیر در ایران

آدرس آسیا همایش